do kasy suma: 0,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Balustrady wg Polskiej Normy Budowlanej

Balustrady według Polskiej Normy Budowlanej

Prawo budowlane stawia określone wymagania co do konieczności stosowania balustrad i poręczy. Aktem prawnym obecnie obowiązującym w tym zakresie jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z art. 296 schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe i rekreacji indywidualnej warunek wcześniej wspomniany uważa się za spełniony również wówczas, gdy schody i pochylnie o wysokości do 1 m, nie mające balustrad, są obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego przejścia, do którego prowadzą, co najmniej po 0,5 m.

Schody zewnętrzne i wewnętrzne, w budynkach użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie. Przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m istnieje wymóg zastosowania dodatkowej balustrady pośredniej.

Ponadto według art. 298 balustrady przy schodach, pochylniach, balkonach i loggiach nie powinny posiadać elementów ostro zakończonych , a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.

Rozporządzenie określa wymiary jakim powinny odpowiadać wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad, tak jak w poniższej tabeli:

Rodzaj budynków (przeznaczenie użytkowe)

Minimalna wysokość balustrady (mierzona wraz z poręczą)

Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady

Budynki jednorodzinne i wnętrza mieszkań wielopoziomowych

0,9 m

nie podlega regulacji

Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej

1,1 m

0,12 m

Inne budynki

1,1 m

0,2 m

 

Jeżeli w budynku przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy.

Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, które przeznaczone są dla ruchu osób niepełnosprawnych, istnieje wymóg stosowania obustronnych poręczy, umieszczonych na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.

Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m. Z kolei poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób, który zapewni bezpieczne użytkowanie.

Balustrady oddzielające różne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach, a także w innych budynkach użyteczności publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowników także w przypadku paniki. Dopuszcza się obniżenie pionowej części balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią poziomą o szerokości dającej łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej 1,2 m.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium